Over Thuisarts.nl

Voor wie is deze site bedoeld?

Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. 
U kunt de informatie op deze website gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult. 

Hoe zoekt u informatie op?

U kunt de informatie op twee manieren zoeken:

 1. met een zoekwoord
 2. op lichaamsdeel

Wat biedt Thuisarts.nl?

Elk onderwerp begint met een korte samenvatting. Als u verder klikt, krijgt u antwoord op vragen als:

 • Wat zijn de verschijnselen?
 • Waardoor komt het?
 • Kan het kwaad?
 • Wat kan ik er zelf aan doen?
 • Hoe wordt het behandeld?
 • Wanneer moet ik contact opnemen met mijn huisarts?
 • Hoe gaat het verder?
 • Waar vind ik meer informatie?

Vaak staan er filmpjes, plaatjes of tekeningen bij met uitleg of instructies.

Op Thuisarts.nl zoekt u naar informatie waar en wanneer het u uitkomt. De website vertelt wat u zelf kunt doen aan uw klachten én wanneer u de huisarts moet bellen.

Hoe betrouwbaar is de informatie?

Huisartsen werken met wetenschappelijke richtlijnen. De teksten op Thuisarts.nl zijn (waar mogelijk) op de volgende richtlijnen gebaseerd:

 • NHG-Standaarden (richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap);
 • NHG-Behandelrichtlijnen (richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap);
 • Multidisciplinaire richtlijnen (van zorgverleners van verschillende specialisaties);
 • Landelijke Transmurale Afspraken (tussen huisartsen en specialisten);
 • Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken (tussen huisartsen en bijvoorbeeld psychologen of jeugdartsen);
 • Richtlijnen van het Landelijk Centrum voor Infectieziekten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
 • Richtlijnen van de Federatie van Medisch Specialisten (FMS).
 • Zorgstandaarden en generieke modules van Alliantie Kwaliteit GGz (Akwa GGZ).

Waar mogelijk zijn de teksten op Thuisarts.nl afgestemd met patiëntenorganisaties die informatie geven die op wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd.

De informatie is gebaseerd op reguliere geneeskundige wetenschap. Thuisarts.nl is onafhankelijk van commerciële bedrijven, zoals bijvoorbeeld de farmaceutische industrie. We maken nooit reclame voor geneesmiddelen of andere producten. Bij reclame voor andere producten zal ook nooit een Thuisartslogo mogen staan. Vermoedt u misbruik, meld dat dan via info@thuisarts.nl.

Wie is verantwoordelijk voor deze site?

Thuisarts.nl is een initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen.
Het NHG ontwikkelt de landelijke wetenschappelijke medische richtlijnen, nascholing voor huisartsen en huisartsenbrochures en verzorgt de bijbehorende patiënten- en publieksinformatie op Thuisarts.nl. 

Het Nederlands Huisartsen Genootschap is een structurele samenwerking gestart met de Federatie van Medisch Specialisten (FMS) en Patiëntenfederatie Nederland. Thuisarts.nl is daardoor uitgebreid met medisch specialistische aandoeningen die in het ziekenhuis worden behandeld.

De informatie op Thuisarts.nl is onafhankelijk en wetenschappelijk verantwoord. Het NHG zorgt ervoor dat de website actueel blijft en wordt aangepast aan nieuwe richtlijnen.

Wie schrijft en onderhoudt Thuisarts.nl?

Thuisarts.nl is samengesteld door een team onder leiding van de sectie Voorlichting van het Nederlands Huisartsen Genootschap:

 • Projectleiding: Ton Drenthen (programmaleider)
 • Hoofdredactie: Patrick Jansen (huisarts)
 • Redactie: Roy Beijaert (tot 23-1-2020), Freya Burgers, Annemieke Schaafstra, Roos de Wit, Jantine Woudstra (huisartsen), Marjolein van Lennep, Lara te Hennepe (arts/voorlichter), Hermien Vrieze (gezondheidsvoorlichter), Harriet Teijen, Anita Hegeman (redacteuren)
 • Projectleiding thuisartsfilms: Jantine Woudstra, Roos de Wit (huisarts)
 • Advies van de NHG-Redactie Voorlichting: Hanneke Andriesse, Wieger van der Kolk, Frank Reuvekamp, Agnes Smidt (huisartsen), Ilse Raats (Raats voor mensgerichte zorg), Anne Mooij (Patiëntenfederatie Nederland).   
 • Techniek en cms: Bureau NHG.

De Thuisartsfilms worden gemaakt met Bart de Boer (regie, camera, montage) van 15minutesmedia.nl.

De afbeeldingen bij 'zoeken op lichaamsdeel' zijn gemaakt door Medical Visuals, Maartje Kunen, medisch illustrator.

Overige afbeeldingen en foto's: Shutterstock en collectie dr. B.J. Kam, huisarts.

De vormgeving en technische realisatie zijn in handen van OneShoe.

Communicatie

Thuisarts.nl plaatst geen advertenties of banners op de site. Voor huisartsen heeft het NHG een toolkit samengesteld om Thuisarts.nl onder de aandacht te brengen bij patiënten. Zie de Thuisarts Toolkit