Vogelgriep

  • Vogelpest
  • Aviaire influenza
  • Vogelgriep is een zeer besmettelijke ziekte die soms voorkomt bij pluimvee en wilde watervogels.
  • Vogelgriep wordt veroorzaakt door een virus. Er bestaan verschillende soorten vogelgriep.
  • In zeer zeldzame gevallen kunnen sommige soorten van dier op mens overgaan.
  • Dit gebeurt alleen bij direct en intensief contact tussen besmet pluimvee en mensen.
  • Bij enkele pluimveebedrijven in Nederland is in 2014 een bepaald soort vogelgriep gevonden, aviaire influenza A (H5N8).
  • Er zijn geen mensen bekend die met dit vogelgriepvirus besmet zijn.
  • Heeft u de afgelopen 14 dagen contact gehad met vogels waarbij vogelgriep is vastgesteld en krijgt u griepachtige verschijnselen? Neem dan contact op met uw huisarts of de GGD.